Moderator

Moderatorer

Moderatorn är oljan i maskineriet. En bra moderator styr samtalet i rätt riktning och ser till att deltagarna på scen. Moderatorn gör research på ämnet, skriver manus, förbereder talare och är garanten för att rätt frågeställningar diskuteras. Den erfarna moderator ser till så att innehållet inte känns spretigt och att publiken får den upplevelse som efterfrågas. Rätt moderator gör skillnad.

Vill du ha tips på moderatorer som passar just din publik?
Ring Eleni på 0705 68 01 01 eller maila eleni@viochvanner.se

Eleni Cronström moderator och samtalsledare

Tips på moderatorer

Susanna Dzamic

Susanna Dzamic mångåriga bakgrund inom radio och vanan att prata med människor med skilda bakgrunder märks tydligt i hennes modering – Susanna hanterar utan problem en mycket stor ämnesbredd och skapar alltid goda, samtal tillsammans med de medverkande.

Thomas Frostberg

Thomas har under många år rapporterat om entreprenörs- och riskkapitalfrågor, för att på senare år fokusera på frågor som rör hållbarhet, etik och ledarskap.

Vill du ha tips på fler moderatorer?
Ring oss på 0705 68 01 01 eller maila info@viochvanner.se

Moderator

Moderatorer

Moderatorn är oljan i maskineriet. En bra moderator styr samtalet i rätt riktning och ser till att deltagarna på scen. Moderatorn gör research på ämnet, skriver manus, förbereder talare och är garanten för att rätt frågeställningar diskuteras. Den erfarna moderator ser till så att innehållet inte känns spretigt och att publiken får den upplevelse som efterfrågas. Rätt moderator gör skillnad.

Vill du ha tips på moderatorer som passar just din publik? Ring Eleni på 0705 68 01 01 eller maila eleni@viochvanner.se
Eleni Cronström moderator och samtalsledare

Tips på moderatorer

Susanna Dzamic

Susanna Dzamic mångåriga bakgrund inom radio och vanan att prata med människor med skilda bakgrunder märks tydligt i hennes modering – Susanna hanterar utan problem en mycket stor ämnesbredd och skapar alltid goda, samtal tillsammans med de medverkande.

Thomas Frostberg

Thomas har under många år rapporterat om entreprenörs- och riskkapitalfrågor, för att på senare år fokusera på frågor som rör hållbarhet, etik och ledarskap.

Vill du ha tips på fler moderatorer?
Ring oss på 0705 68 01 01 eller maila info@viochvanner.se