Malin Olander rådgivare

Malin Olander

Rådgivare och forskare

Malin Olander är rådgivare och forskare inom strategi, innovation och ledarskap. I över 20 år har hon arbetet med företagsstrategiska frågeställningar, utveckling och förutsättningar för att få det att hända.

Hon verkar som konsult och rådgivare i det egna företaget MOOV med uppdrag för svenska och internationella företag och organisationer, från familjeägda till börsnoterade. Hon delar sin tid med rollen som forskare vid Lunds Tekniska Högskola med fokus på innovationsledning.

Hennes nyfikenhet och passion för organisationers och gruppers utmaningar och möjligheter är hennes främsta drivkraft.

20 thoughts for 2020 – TANKAR OCH TIPS FÖR 20-TALETS Styrelser/Ledningsgrupper/Chefer
Malin Olander talar om omvärldsförändringar, förhållningssätt och verktyg som hon menar är centrala för styrning och ledning av framgångsrika företag det kommande decenniet – som komplexitet, dualitet och enkelhet!

Malin Olander

Rådgivare och forskare

Malin Olander är rådgivare och forskare inom strategi, innovation och ledarskap. I över 20 år har hon arbetet med företagsstrategiska frågeställningar, utveckling och förutsättningar för att få det att hända.

Hon verkar som konsult och rådgivare i det egna företaget MOOV med uppdrag för svenska och internationella företag och organisationer, från familjeägda till börsnoterade. Hon delar sin tid med rollen som forskare vid Lunds Tekniska Högskola med fokus på innovationsledning.

Hennes nyfikenhet och passion för organisationers och gruppers utmaningar och möjligheter är hennes främsta drivkraft.

20 thoughts for 2020 – TANKAR OCH TIPS FÖR 20-TALETS Styrelser/Ledningsgrupper/Chefer
Malin Olander talar om omvärldsförändringar, förhållningssätt och verktyg som hon menar är centrala för styrning och ledning av framgångsrika företag det kommande decenniet – som komplexitet, dualitet och enkelhet!