Lovisa Sterner

Livsstilsexpert med fokus på generationsfrågor

När blev det barns självpåtagna uppgift att få föräldrar att äta mer grönt och flyga mindre? Är det rimligt att vilja ha sin chefs jobb fast man är tre månader in på sin provanställning?

Lovisa föreläser om morgondagens medborgare, konsument och medarbetare. Vilka attityder, drivkrafter och förväntningar har morgondagens medborgare på livet, arbetet, produkter, varumärken och företag? Vilka är de stora trenderna och de bakomliggande faktorerna? Hur ser de på engagemang och påverkan? Vad behöver arbetsgivare tänka på för att attrahera, behålla och utveckla unga medarbetare?

Förutom att föreläsa mycket driver Lovisa insiktsbyrån Grasp Insights och jobbar dagligen med generationsfrågor i olika former – särskilt inom områden där generationsglappet tenderar att vara som störst.

Lovisa är beteendevetare i grunden och har bland annat jobbat på Sveriges första och största sociala community Lunarstorm, som VD på talangbolaget Nova100 och som livsstilsexpert och vice vd på analysföretaget Ungdomsbarometern. Detta gör henne till en av Sveriges mest anlitade föreläsare på teman som rör morgondagens medarbetare, konsumenter och medborgare.

Utmärkande för Lovisa är att hon besitter en nästan magisk förmåga att prata om utmaningar utan att få det att kännas som just det. Hon får allting att kännas möjligt och intressant med sin smittsamma, framåtsyftande anda och energi. När Lovisa pratar vill du inte missa en sekund, vilket hon heller inte låter dig göra.

Lovisa Sterner

Livsstilsexpert med fokus på generationsfrågor

När blev det barns självpåtagna uppgift att få föräldrar att äta mer grönt och flyga mindre? Är det rimligt att vilja ha sin chefs jobb fast man är tre månader in på sin provanställning?

Lovisa föreläser om morgondagens medborgare, konsument och medarbetare. Vilka attityder, drivkrafter och förväntningar har morgondagens medborgare på livet, arbetet, produkter, varumärken och företag? Vilka är de stora trenderna och de bakomliggande faktorerna? Hur ser de på engagemang och påverkan? Vad behöver arbetsgivare tänka på för att attrahera, behålla och utveckla unga medarbetare?

Förutom att föreläsa mycket driver Lovisa insiktsbyrån Grasp Insights och jobbar dagligen med generationsfrågor i olika former – särskilt inom områden där generationsglappet tenderar att vara som störst.

Lovisa är beteendevetare i grunden och har bland annat jobbat på Sveriges första och största sociala community Lunarstorm, som VD på talangbolaget Nova100 och som livsstilsexpert och vice vd på analysföretaget Ungdomsbarometern. Detta gör henne till en av Sveriges mest anlitade föreläsare på teman som rör morgondagens medarbetare, konsumenter och medborgare.

Utmärkande för Lovisa är att hon besitter en nästan magisk förmåga att prata om utmaningar utan att få det att kännas som just det. Hon får allting att kännas möjligt och intressant med sin smittsamma, framåtsyftande anda och energi. När Lovisa pratar vill du inte missa en sekund, vilket hon heller inte låter dig göra.