Liselott Lading föreläsare

Liselott Lading

Föreläsare och framtidsspanare

En AI är din nästa kollega
Är er styrelse eller ledningsgrupp nyfiken på hur AI kan och kommer integreras i verksamheten?

I ”En AI är din nästa kollega” visar Liselott exempel på hur Elon Musks OpenAI (GPT3 AI) kan användas som en digital kollega och möjliggörare för digital tillväxt och skalbarhet – redan nu. Ögonöppnande. Konkret. Humoristisk.

Konceptet går att få som både föreläsning och heldagsworkshop där deltagarna får vara med i både idégenerering och genomförande av exempel.

Europeiska bolag behöver ligga långt fram i tekniken!
I sin senaste föreläsning summerar Liselott världsläget utifrån teknik, politik och ekonomi och visar med konkreta exempel hur de agendorna hänger ihop. I föreläsningen förklarar Liselott koncept såsom Web 3.0, krypto och metaverse och förklarar hur de är viktiga pusselbitar i det internationella politiska maktspelet. Budskapet är tydligt: Liselott tycker att Europeiska bolag behöver ligga långt fram i tekniken, som en tredje ”teknikmakt” mellan USA och Kina. Men finns det förutsättningar? 

Det här är en föreläsning med skärpa och humor. Framförallt är den inspirerande och kommer lämna publiken med en känsla av att vilja bidra utifrån sitt eget arbete.

Föreläsningen kan anpassas även till en internationell publik då Liselott är en van talare på engelska.

Liselott Lading

Föreläsare och framtidsspanare

En AI är din nästa kollega

 

Är er styrelse eller ledningsgrupp nyfiken på hur AI kan och kommer integreras i verksamheten?

I ”En AI är din nästa kollega” visar Liselott exempel på hur Elon Musks OpenAI (GPT3 AI) kan användas som en digital kollega och möjliggörare för digital tillväxt och skalbarhet – redan nu. Ögonöppnande. Konkret. Humoristisk.

Konceptet går att få som både föreläsning och heldagsworkshop där deltagarna får vara med i både idégenerering och genomförande av exempel.

Europeiska bolag behöver ligga långt fram i tekniken!

I sin senaste föreläsning summerar Liselott världsläget utifrån teknik, politik och ekonomi och visar med konkreta exempel hur de agendorna hänger ihop. I föreläsningen förklarar Liselott koncept såsom Web 3.0, krypto och metaverse och förklarar hur de är viktiga pusselbitar i det internationella politiska maktspelet. Budskapet är tydligt: Liselott tycker att Europeiska bolag behöver ligga långt fram i tekniken, som en tredje ”teknikmakt” mellan USA och Kina. Men finns det förutsättningar? 

Det här är en föreläsning med skärpa och humor. Framförallt är den inspirerande och kommer lämna publiken med en känsla av att vilja bidra utifrån sitt eget arbete.

Föreläsningen kan anpassas även till en internationell publik då Liselott är en van talare på engelska.