Föreläsare

Föreläsare

En föreläsare är ofta ett av de mest uppskattade inslagen under ett event eller en konferens. För att förstärka budskapet som ni vill förmedla är det oerhört viktigt att tänka på helheten och välja någon som föreläser om ett ämne som passar ihop med övriga delar av programmet. Ett väl genomtänkt program gör att publiken kan ta emot budskapet bättre och att de kommer ihåg vad du ville förmedla långt efter att talaren gått av scenen.

Vill du ha tips på föreläsare som passar just din publik?
Ring Eleni på 0705 68 01 01 eller maila eleni@viochvanner.se

Eleni Cronström moderator och samtalsledare

Tips på föreläsare

Kristina Jarring Lilja

Med en bakgrund i ledarroller i värdestyrda entreprenörsföretag inom detaljhandeln har Kristina en lång erfarenhet av att bygga förtroendekapital i praktiken – internt och externt

Lovisa Sterner

Lovisa föreläser om morgondagens medborgare, konsument och medarbetare. Vilka attityder, drivkrafter och förväntningar har morgondagens medborgare på livet, arbetet och varumärken?

Vill du ha tips på fler föreläsare?
Ring oss på 0705 68 01 01 eller maila info@viochvanner.se

Föreläsare

Föreläsare

Föreläsare

En föreläsare är ofta ett av de mest uppskattade inslagen under ett event eller en konferens. För att förstärka budskapet som ni vill förmedla är det oerhört viktigt att tänka på helheten och välja någon som föreläser om ett ämne som passar ihop med övriga delar av programmet. Ett väl genomtänkt program gör att publiken kan ta emot budskapet bättre och att de kommer ihåg vad du ville förmedla långt efter att talaren gått av scenen.

Vill du ha tips på föreläsare som passar just din publik? Ring Eleni på 0705 68 01 01 eller maila eleni@viochvanner.se
Eleni Cronström moderator och samtalsledare

Tips på föreläsare

Kristina Jarring Lilja

Med en bakgrund i ledarroller i värdestyrda entreprenörsföretag inom detaljhandeln har Kristina en lång erfarenhet av att bygga förtroendekapital i praktiken – internt och externt

Lovisa Sterner

Lovisa föreläser om morgondagens medborgare, konsument och medarbetare. Vilka attityder, drivkrafter och förväntningar har morgondagens medborgare på livet, arbetet och varumärken?

Vill du ha tips på fler föreläsare?
Ring oss på 0705 68 01 01 eller maila info@viochvanner.se