Anna Ulfsparre föreläsare säljexpert

Anna Ulfsparre

Säljexpert med fokus på säljstilar och mentala säljhinder

Anna ulfsparre har över 20 års erfarenhet av tjänsteförsäljning. Genom sitt egna utbildningsföretag hjälper hon personer med olika befattningar att utveckla sin säljteknik. Med erfarenhet och kompetens ger Anna en föreläsning som både intresserar och utvecklar publiken.

Anna Fokuserar bland annat på säljstilar samt de mentala säljhinder som finns och hur man arbetar med dessa. Genomsyrande i utvecklingen är vår syn på försäljning, att vi inte borde se det som försäljning av en produkt eller tjänst, och att fokuset borde vara värdet du kan bidra med.

“För mig är bra säljteknik när säljaren hittar lösningar som hjälper kunden i dess vardag. Det kan vara allt från att hitta den bästa tekniska lösningen till att skapa den trevligaste resan. Vi säljer i alla lägen, ofta mer än vad vi tror. För att lyckas behöver vi lyssna på vad vår motpart vill. Men vi behöver även använda vår egen kunskap för att hitta lösningar som motparten inte alltid känner till. För att lyckas behöver vi två stora öron och en liten mun.” – Anna

Anna Ulfsparre

Säljexpert med fokus på säljstilar och mentala säljhinder

Anna ulfsparre har över 20 års erfarenhet av tjänsteförsäljning. Genom sitt egna utbildningsföretag hjälper hon personer med olika befattningar att utveckla sin säljteknik. Med erfarenhet och kompetens ger Anna en föreläsning som både intresserar och utvecklar publiken.

Anna Fokuserar bland annat på säljstilar samt de mentala säljhinder som finns och hur man arbetar med dessa. Genomsyrande i utvecklingen är vår syn på försäljning, att vi inte borde se det som försäljning av en produkt eller tjänst, och att fokuset borde vara värdet du kan bidra med.

“För mig är bra säljteknik när säljaren hittar lösningar som hjälper kunden i dess vardag. Det kan vara allt från att hitta den bästa tekniska lösningen till att skapa den trevligaste resan. Vi säljer i alla lägen, ofta mer än vad vi tror. För att lyckas behöver vi lyssna på vad vår motpart vill. Men vi behöver även använda vår egen kunskap för att hitta lösningar som motparten inte alltid känner till. För att lyckas behöver vi två stora öron och en liten mun.” – Anna